Produksjon av brye for restråstoff

Det er viktig å utnytte ressursene i matproduksjon Metalltek har på oppdrag  fabrikkert og installert buffersone og uttak for restråstoff fra filetproduksjon.  Se bilder av produksjon i våre lokaler på Herøy og produkt klart til bruk på fabrikk.